درباره مجید دشتبان


اینجانب مجید دشتبان متولد مشهد در ۱۳۷۵ از دبیرستان جابربن حیان دیپلم گرفتم و بعد از آن در دانشگاههای بیرجند و شیراز در رشته الکترونیک ادامه تحصیل داده و در بهمن ۱۳۷۹ از رشته مهندسی کاربردی الکترونیک از دانشگاه دولتی شیراز فارغ التحصیل شدم و از سال ۱۳۸۰ پس از اتمام برنامه سربازی در شرکت نیان الکترونیک در قسمت طراحی آن شرکت مشغول به کار شدم و از آن زمان تا به حال در چندین شرکت الکترونیکی طراحی الکترونیک انجام داده ام تا بدینجا که از سال ۱۳۹۸ همکاری خود را با آن قبیل شرکتها بصورت طراحی و اجرای پروژه ای و پشتیبانی فنی ادامه می دهم و امید است بتوانم هر چه بهتر در اجرای تعهداتم کوشا باشم.